Whitepapers

Är du beställare på en kommun eller landskapsarkitekt på en arkitektbyrå? På den här sidan kan du ladda ner olika guider och andra hjälpmedel som du kan ha nytta av. Det kan t.ex handla om hur man på enklaste sätt söker statlig medfinansiering. Våra Whitepapers är fria att ladda ner för alla våra kunder.