Stor undersökning!

Vilket koncept av cykelgarage föredrar cyklisterna? Ta del av resultatet här! Över 500 cyklister deltog.

Vad föredrar cyklisterna – cykelgarage ovan eller under jord?
Är det bra eller dåligt med en månadsavgift eller kanske till och med dagsavgift för en plats i ett cykelgarage?
Skulle ett nätverk av flera cykelgarage öka betalningsviljan för ett abonnemang?
Undersökning om cykelgarage
Om undersökningen

Undersökningen gjordes under våren 2019 och hade fokus på cykelgarage som koncept. Runt detta utformade vi en rad frågor som vi tror är viktiga för just cyklisterna och deras perspektiv, till exempel trygghet och betalningsvilja för abonnemang. Vi tog kontakt med administratörerna för de största svenska cykelgrupperna på Facebook och frågade om det gick bra att lägga ut en länk till undersökningen. Alla svarade positivt och var entusiastiska över att vi ville veta vad cyklisterna själva tycker! Anstormningen av svar från cyklisterna var överväldigande. Hela 528 engagerade och erfarna cyklister genomförde undersökningen.