Design

En cykelparkering i offentlig utemiljö ska stå länge. Det som anses nytt, fräscht och på modet idag kan vara föråldrat om tio år. Därför är det viktigt att designen har en aspekt av tidlöshet över sig och att den fungerar i många olika miljöer. Vi jobbar med kraftfulla och tidlösa material som stål, trä och glas. Vi eftersträvar proportioner, harmonier, enkelhet och renhet. Cyklos kan med stolthet säga att våra allra första cykelparkeringar fortfarande fungerar med sina kraftiga material och harmoniserar i de utemiljöer där de placerats, även när tid och väder gjort sitt.

Cykelparkering i form av ett cykelgarage vid ett resecentrum

Säkerhet och trygghet i cykelmiljön

Cyklos är en sammanslagning av orden cykel och lås – tryggheten och säkerheten för både cykeln och cyklisten är alltså en mycket viktig del i vårt koncept. En cykelparkering med tak utan ytterstolpar och långa c/c mått (avståndet mellan cyklarna) skapar en öppen och trygg plats. Cykelställen och cykelpollarna är utformade för att kunna låsa fast cykeln i ramen. I våra cykelgarage som LINK och FLOW arbetar vi med öppna och stora glaspartier för att cyklisten ska känna att de är sedda när de parkerar sin cykel. För oss är det självklart att man ska kunna placera sin cykel i ett cykelgarage, cykelhus eller cykelställ med tak utan att känna obehag eller äta sin picknick på ängen bredvid utan att störas av en otrevlig byggnad.

Ett säkert cykelgarage med säkerhetsglas och accessystem

Billigaste cykelparkeringen

En prioritet för kommuner vid skapandet av utemiljöer är långsiktighet och kostnadseffektivitet. Om ett torg eller ett resecentrum ska ha en cykelparkering i trettio år – vad är i det perspektivet det mest kostnadseffektiva? Här tror vi att det är viktigt att titta på faktorer som nyttjandegrad framför den initiala investeringskostnaden. Ju fler som använder cykelparkeringen, desto bättre investering är det över tid. Vi tror att en cykelparkering som är snabb, modern och har hållbar form och funktion är framtidssäkrad för att hänga med i cykeltrender. Den kommer helt enkelt att användas mer. Över tid blir kostnaden för varje cykelplats betydligt mindre jämfört med en cykelparkering som få vill använda.

Genomgående formspråk

Cyklos har ett genomgående formspråk. Därför går våra cykelgarage, cykelställ, cykeltak och servicestationer utmärkt att kombinera i större enheter och sammanhang. Ett fint exempel är ”Cykelstället” i Umeå där många av våra produkter förenas till en stor cykelparkering med ett enhetligt uttryck.

Cyklist i röd hjälm spolar av sin cykel med cykelservicestationen GRAND från Cyklos
Cykelgarage i Umeå

Framtidens cykelparkering

Om vi på Cyklos inte trodde på cykeln och cyklisten skulle vi inte skapa cykelparkeringar. Cykeln som transportmedel under stark utveckling, inte minst elcykeln. Blickar vi framåt kommer behoven av cykelställ, cykeltak, cykelgarage och cykelservicestationer både öka och förändras i takt med cykelns utveckling. Ett exempel på hur vi riktar blicken framåt är cykelhuset YARD. Här finns viktiga aspekter som grönytefaktor, formbarhet för arkitekten och yteffektivitet i uppställningen.

Flexibilitet och valbarhet

Varje offentlig utemiljö är unik oavsett om det handlar om mindre kommuner eller större städer. På Cyklos jobbar vi hårt för att få till den bästa flexibiliteten redan i vårt standardsortiment. Vi har ett modultänk som är genomgående i alla våra lösningar. Det innebär att det mycket sällan behövs dyra speciallösningar för att cykelparkeringen ska passa in i den offentliga utemiljön. 8, 10, 16 eller 20 cykelplatser, plast eller sedum-tak, CC-mått 500, 600 eller 700 på bygeln? Vi har de flesta variationer. Titta gärna in i vår Arkitekttjänst för mer information.