Få hjälp med din ansökan till Klimatklivet – hämta din guide här!

Nästa ansökningsperiod till Klimatklivet är 27 augusti till 27 september 2018. Vår populära guide (där du enkelt kan räkna ut den viktiga CO2 ekvivalenten) har gett många kommuner investeringsstöd!

Det är viktigt att ansökan görs på rätt sätt för att den ska beviljas. Ett exempel är att projektet inte får vara påbörjat innan beslut från Naturvårdsverket. Läs mer om vad ”inte påbörjat” innebär. Ladda ner guiden längre ner på denna sida.

Klimatklivet finns för att pusha kommuner och företag att ta ett steg i riktning mot en infrastruktur som bidrar till en bättre miljö. Med den här guiden vill Cyklos underlätta för våra kunder att ta det steget. Genom Klimatklivet kan man ansöka om investeringsstöd för uppemot halva kostnaden för till exempel våra cykelgarage LINK eller FLOW. Men man kan även ansöka om stöd för andra typer av cykelparkeringar.

 

Ladda ner guiden genom att fylla i dina uppgifter här nedan.
Få tips till din ansökan. Räkna ut den viktiga CO2 ekvivalenten inför din ansökan till Klimatklivet.
Hämta ditt dokument genom att fylla i dina uppgifter nedan.
Tack för visat intresse!