Få hjälp med din ansökan till Klimatklivet – hämta din guide här!

Om riksdagen beslutar i enlighet med vårbudgeten i juni så kommer Naturvårdsverket att öppna upp för nya ansökningar till Klimatklivet under hösten 2019.

Missa därför inte chansen att ansöka. Just cykelparkeringar passar utmärkt som klimatsmart projekt, det visar inte minst alla de ansökningar som beviljats tidigare för just cykelparkeringar, där de som ansökt haft stor hjälp av oss på Cyklos.

Det är viktigt att ansökan görs på rätt sätt för att den ska beviljas. Ett exempel är att projektet inte får vara påbörjat innan beslut från Naturvårdsverket. Läs mer om vad ”inte påbörjat” innebär. Ladda ner guiden längre ner på denna sida.

Klimatklivet finns för att pusha kommuner och företag att ta ett steg i riktning mot en infrastruktur som bidrar till en bättre miljö. Med den här guiden vill Cyklos underlätta för våra kunder att ta det steget. Genom Klimatklivet kan man ansöka om investeringsstöd för uppemot halva kostnaden för till exempel våra cykelgarage LINK eller FLOW. Men man kan även ansöka om stöd för andra typer av cykelparkeringar.

 

Ladda ner guiden genom att fylla i dina uppgifter.
Guide till Klimatklivet