Cykeltaket LIGHT vid järnvägsstationen i Joensuu Finland

Cyklos levererar både cykeltaket LIGHT och cykelstället DELTA till den nya järnvägsstationen i Joensuu. Det handlar om totalt 225 cykelplatser. Bygget sker i flera etapper och under 2019 är det cykelparkeringens tur. Cykeltaket LIGHT ger cyklisterna i Joensuu en luftig, smidig och estetisk tilltalade lösning. Taket har inga ytterstolpar men ger ändå skydd för hela cykelns längd. Det integrerade cykelstället DELTA har ramlåsning och här har man valt ett centrummått på 600 mm mellan byglarna för bästa bekvämlighet. Senare i projektet kommer även Cyklos servicestation CARE4BIKES att sättas upp.

Projektören Ramboll skapade en film där de använde våra digitala BIM-objekt på cykeltaket som en del i visualiseringen. Cykeltaken och cykelställen dyker upp c:a 30 sekunder in i filmen.

Joensuu stad har sedan tidigare även cykeltaket LIGHT på deras nya torg som blev klart hösten 2018.

Ta del av vår kunskap

Med över tjugo års erfarenhet, ständig produktutveckling och eftertanke finns mycket samlad kunskap som vi vill dela med oss av.

Till kunskapsbanken
Är du arkitekt?

Nu har vi skapat en yta där du som arkitekt kan ta del av nyttigt extramaterial - allt för att höja skissen, underlaget eller presentationen.

Till arkitektinloggningen