Två våningar cykelparkering med träpanel

Cykelhus YARD i Västerås – hög grönytefaktor!

Bonava valde Cyklos cykelhus YARD och 2-våningsstället OPTIMA vid uppförandet av 162 lägenheter i kvarteret Förseglet i Västerås. Viktiga aspekter var att få in så många cykelplatser som möjligt utan att göra avkall på den viktiga grönytefaktorn. Det uppnådde man med sedumtak och väggar av träprofil där växter kan klättra. YARD smälter närmast sömlöst in i miljön, utan att störa lekplatsen eller utsikten från bostadshusen.

Ta del av vår kunskap

Med över tjugo års erfarenhet, ständig produktutveckling och eftertanke finns mycket samlad kunskap som vi vill dela med oss av.

Till kunskapsbanken
Är du arkitekt?

Nu har vi skapat en yta där du som arkitekt kan ta del av nyttigt extramaterial - allt för att höja skissen, underlaget eller presentationen.

Till arkitektinloggningen