Pyöräily nosteessa! Valtiontukea huikeat 31,5 milj. € haettavissa 30.9. mennessä.

Avustuksella tuetaan ensisijaisesti hankkeita, joilla vaikutetaan vähentävästi liikenteen päästöihin sekä lisätään kävely- ja pyöräilymatkojen määrää ja kulkutapaosuutta parantamalla arkikävelyn ja -pyöräilyn olosuhteita ja houkuttelevuutta. Avustusta myönnetään infrastruktuurin, kuten väylien, niiden varusteiden, pyöräpysäköinnin yms. rakentamiseen tai parantamiseen.

Hakuohjeet

Valtion investointiohjelmassa myönnettiin rahoitusta ensimmäisen kerran vuonna 2018. Jaettu määräraha oli 3 500 000 euroa ja rahoitusta myönnettiin yhteensä 15 hankkeelle (enimmillään 345 000 euroa/hanke). Vuonna 2019 määrärahan suuruus oli 3 500 000 euroa ja rahoitusta myönnettiin 12 hankkeelle (enimmillään 510 000 euroa/hanke).

Vuonna 2020 investointiohjelman kautta jaetaan kunnille valtionavustusta yhteensä 31 500 000 euroa, josta vähintään 4 500 000 euroa on osoitettu MAL-sopimuksissa isojen kaupunkiseutujen kunnille (Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seudut). Määräraha sisältää valtion lisätalousarvion mukaisen 18 000 000 euron lisäyksen kävelyn ja pyöräilyn valtionavustusten maksamiseen kävelyä ja pyöräilyä edistäviin hankkeisiin.

Hakuohjeet, lomakkeet ja Laskuri jalankulun ja pyöräväylien hiilidioksidipäästöjen vähentämisen arviointiin

Käy katsomassa meidän tietopankkiamme

Yli kahdenkymmenen vuoden kokemus, jatkuva tuotekehitys ja kiinnostuneisuus alalta. Meiltä löytyy paljon tietoa jota haluamme jakaa teidän kanssanne.

Suunnitteluapuun
Oletko arkkitehti/suunnittelija?

Olemme luoneet alustan, jossa sinä suunnittelijana voit ottaa käyttöön lisämateriaalia tukemaan suunnittelun alkutyötä ja piirustuksia. Tarjolla myös paljon lisätietoa.

Arkkitehtipalveluun