Sykkelhuset YARD i Västerås – høy grøntarealfaktor!

Bonava valgte sykkelhuset YARD og toetasjesstativet OPTIMA fra Cyklos ved oppføringen av 162 leiligheter i kvartalet Förseglet i Västerås. Det var viktig å få inn så mange sykkelplasser som mulig uten å gi avkall på den viktige grøntarealfaktoren. Det oppnådde man med sedumtak og vegger i treprofil der planter kan klatre. YARD føyer seg nesten sømløst inn i miljøet, uten å forstyrre lekeplassen eller utsikten fra boligene.

Dra nytte av vår kunnskap

Med over tjue års erfaring, kontinuerlig produktutvikling og evaluering har vi mye kunnskap som vi gjerne deler.

Til kunnskapsbanken
Er du arkitekt?

Vi har nå laget et grensesnitt der du som arkitekt får tilgang til nyttig ekstramateriale – alt for å løfte skissen, underlaget eller presentasjonen.

Til arkitektinnloggingen